Školský poriadok


Kontakt

MŠ gen. Pekníka 2, Pezinok

Materská škola
gen. Pekníka 2
90201 Pezinok


Riaditeľ - 033/ 6901 920

Jedáleň (gen. Pekníka 2) - 033/ 6901 921

Učiteľky (odhlasovanie detí) - 033/6901 922


elok. pracovisko Na bielenisku 2 - 033/6901 928


elok. pracovisko Cajlanská 7 - 033/6901 926