Novinky

VITAJTE V NAŠEJ MŠ

14.10.2015 09:16
 

Robert Fulghum: „Všetko čo  naozaj potrebujem vedieť som sa naučil v materskej škole".

 

 

 Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania“.

 

              V našej materskej škole uskutočňujeme výchovu a vzdelávanie v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

 

Hlavným cieľom pred primárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu percepto-motorickú, kognitívnu a citovo – sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu  .

 

 

                                                                / Metodika pred primárneho vzdelávania /

 

 

 

—————


Kontakt

MŠ gen. Pekníka 2, Pezinok

Materská škola
gen. Pekníka 2
90201 Pezinok


Riaditeľ - 0915 712 310

Jedáleň (gen. Pekníka 2)

Učiteľky (odhlasovanie detí) - 0915 712 042
0918 530 952


elok.pracovisko Na bielenisku 2 -
0915 712 786
0918 531 418


elok. pracovisko Cajlanská 7 -
0915 712 269
0918 530 865