Kolektív MŠ

    VEDENIE MŠ

Riaditeľka MŠ:                                                        Bc. Edita Varechová

 

Uč. poverená zastup. riaditeľky:                              Barbora Horvátová

uč. poverená zastupovaním riad. Na bielenisku 2:    Marta Verešová

uč poverená zastupovaním riad. Cajlanská 7:           Mgr. Simona Ančicová                       

 

UČITEĽKY

MŠ gen. Pekníka

                                Bc. Edita Varechová

                                 Sabina Dubská

                                       Barbara Bizmayerová

                                          Mária Sabová

                                               Lenka Schwartzová          

                                                    Alexandra Ondrejkovičová

                                                         Danica Prokopová

                                                                                    Sylvia Babulová

                                                                   Katarína Strapáková

                                                                       Nikola Cibulová

                                                                           Marcela Nagyová

                                                                               Zuzana Horvátová

                                                                                   Slávka Kučerová

                                                                                      Soňa Mazúrová

                                                                                            Barbora Horvátová

elok.pracovisko Na bielenisku 2

                                                                 Mária Nogová

                                                                     Dana Líčková

                                                                         Katarína Féderová

                                                                              Marta Verešová

elok. pracovisko Cajlanská

                                                               Bc. Marcela Baginová    

                                                                   Ružena Lačoková

                                                                        Stanka Molnárová

                                                                            Mgr. Vladimíra Baďurová

                                                                                 Mgr. Simona Ančicová

                                                                                   Martina Červenková

POMOCNÝ PERSONÁL

MŠ gen Pekníka                              Anna Vitálošová

                                                         Eliška Tóthová

                                                          Šarmírová Mária

                                                           Adriana Zápražná

Hospodárka                                       Iveta Sudilová

Hlavná kuchárka                               Zuzana Ružeková

Kuchárky                                           Alena Stojkovičová

                                                           Emília Okruhlicová

Pomocná kuchárka                           Eva Tešovičová

elok. pracovisko Na bielenisku 2      Jana Melišíková

 

elok. pracovisko Cajlanská 7           Milka Gažová

                                                          Alena Izakovičová

Kuchárka                                       Vierka Kovačovičová                                                       

 


Kontakt

MŠ gen. Pekníka 2, Pezinok

Materská škola
gen. Pekníka 2
90201 Pezinok


Riaditeľ - 0915 712 310

Jedáleň (gen. Pekníka 2)

Učiteľky (odhlasovanie detí) - 0915 712 042
0918 530 952


elok.pracovisko Na bielenisku 2 -
0915 712 786
0918 531 418


elok. pracovisko Cajlanská 7 -
0915 712 269
0918 530 865