Prerušenie prevádzky v MŠ počas leta!!!

MŠ Na Bielenisku 2 a MŠ Cajlanská 7

bude počas letných prázdnin zatvorená

od 30.6.2018 do 31.8.2018 /vrátane/

- počas mesiaca júl môžu deti navštevovať MŠ gen.Pekníka

MŠ gen.Pekníka

-prevádzka počas mesiaca júl od 2.7.2018 - 31.7.2018

bude OTVORENÁ

-prevádzka počas mesiaca august od 1.8.2018 - 31.8.2018

bude ZATVORENÁ

Počas letných prázdnin v mesiaci august bude náhradná škola pre súrne prípady MŠ Za hradbami 1, kam si do 31.5.2018 môžete podať žiadosť o umiestnenie .

NÁSTUP DETÍ DO MŠ V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU JE

03.09.2018.


 

 Darujte 2% svojim deťom

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2% z dane!

Tu si môžete stiahnúť tlačivá:

Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf (131893)

Potvrdenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf (79258)

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

 

 

 

Obchodné meno alebo názov:            SRRZ-RZ pri Materskej škole

Sídlo SRRZ - RZ:                             Pekníkova 2, 902 01 Pezinok

Právna forma:                                  Občianské združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 173196170405

číslo účtu :                                            6658456001/5600

IBAN :                                                  SK41 5600 0000 0066 5845 6001
Dobrý deň  milí  rodičia , 
  4. september  sa  blíži  a  tak  zverejňujem niekoľko údajov , ktoré  by  ste  mali  vedieť.Ako fungujú MŠ :

MŠ Cajlanská   6,00 - 17,00 
MŠ Na bielenisku 6,00 - 17,00
MŠ gen. Pekníka  pavilón A  6,00- 17,00
                           pavilón  B  6,30 - 16,30
                          pavilón C  7,00 - 16,30


Schéma budovy:
plan-ms-gen.-peknika-mapa.docx (14992)

Ak  je potrebné, aby deti z  pavilónu B, C  nastúpili  do MŠ o 6 hod. privedú  svoje  deti  ráno  do pavilonu  A

Čo potrebuje dieťa do MŠ:
co-potrebuje--dieta-do-1materskej-skoly-.doc (29184)


S pozdravom 
  

Bc. Varechová Edita
riaditeľka MŠ
gen. Pekníka 2
elokované pracovisko Na bielenisku 2 a Cajlanská 7

tel.: 0336901920
e-mail : mspeknika@azet.s
k
!!! Prosíme rodičov aby dodržiavali mesačnú platbu zákonného poplatku 25,- € , najneskôr do 15 dňa v mesiaci. !!!
75,-€
v prípade,že dieťa a jeden z jeho zákonných zástupcov
majú trvalý pobyt v Pezinku.

viď link:
https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/samosprava/VZN/vzn12_08.pdf!!! ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ / MŠ Bielenisko, MŠ Cajlanská / !!!

 

 

 

S platnosťou od 01.09.2016 je odhlasovanie Vášho dieťaťa zo stravy ŠJ možné najneskôr deň vopred do 13.00hod. Výnimkou je pondelok, kedy môžete odhlasovať svoje dieťa do 7.00 hod. ráno.
Odhlasovať môžete telefonicky na tel.čísle:
MŠ Cajlanská 033/6901 926
MŠ Bielenisko 033/6901 928


Ak svoje dieťa nestihnete odhlásiť, môžete si iba prvý deň jedlo vyzdvihnúť do obedára v MŠ v čase od 11:00 do 14:00hod.


Spôsob uhrádzania stravy v školskej jedálni

MŠ Bielenisko, MŠ Cajlanská:

 

Upozorňujeme rodičov detí stravujúcich sa v školskej jedálni, že platbu za stravu je nutné uhrádzať mesiac vopred  do 25. v danom mesiaci len formou trvalého príkazu, prostredníctvom internet bankingu alebo vkladom na účet školskej jedálne SK60 5600 0000 0066 0748 4002.

Prvá platba na mesiac september 2016 musí byť uhradená týmto spôsobom už do konca augusta 2017.
Pozn. 1:Variabilný symbol neuvádzajte, ale do poznámky vpíšte meno a triedu dieťaťa.1.

MŠ: 1,19 € (olovrant, obed, desiata)

Prípadné preplatky sa budú vyplácať v čase letných prázdnin prevodom na Váš účet.


 
 
Milí rodičia,
 
ak vás zaujímajú naše oznamy a novinky a chceli by ste sa dozvedieť informácie o plánovaných aktivitách zo škôlky rozkliknite si príslušnú MŠ v ponuke.       
 
Ďakujeme

 
 

 
 

 


Kontakt

MŠ gen. Pekníka 2, Pezinok

Materská škola
gen. Pekníka 2
90201 Pezinok


Riaditeľ - 0915 712 310

Jedáleň (gen. Pekníka 2)

Učiteľky (odhlasovanie detí) - 0915 712 042
0918 530 952


elok.pracovisko Na bielenisku 2 -
0915 712 786
0918 531 418


elok. pracovisko Cajlanská 7 -
0915 712 269
0918 530 865