elok.pracovisko Cajlanská 7         

ČO POTREBUJE DIEŤA DO MŠ :

co-potrebuje--dieta-do-1materskej-skoly-.doc (28,5 kB)

 

 

PROGRAM NA SEPTEMBER

 

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE!

Vážení rodičia dňa 18.9.2018  o 16:30 hod

sa uskutoční rodičovské združenie v školskej jedálni.

Účasť je nutná.

Prosíme rodičov, aby prišli na rodičovské združenie bez detí!Dňa 17.9.2018 v doobedňajších hodinách

príde do MŠ divadlo Dúha s predstavením:

"Miško a jeho svet"

PROGRAM NA OKTÓBER

 

"KURZ KORČULOVANIA"

v termíne od 8.10. - 12.10.2018

bude prebiehať kurz korčulovania v Aréne Pezinok.

/iba pre deti predškolského veku./

Poplatok za kurz: 55,-€ !

-poplatok sa uhrádza triednym učiteľkám.

 

"TEKVICOVÁ SLÁVNOSŤ"
dňa 11.10.2018
od 15:00 do 17:00 hod
/podľa príchodu rodičov do MŠ/ v priestoroch jedálne.
- priniesť už vydlabanú tekvicu a podľa svojej potreby materiál,
- prírodniny, výtvarný a pracovný materiál bude poskytnutý z našej strany,

"VIANOČNÉ FOTENIE"

(p.Voštinár)

dňa 18.10.2018 o 8:00 hod

- fotiť sa budú iba deti, ktoré rodičia zápíšu do zoznamu pri triedach!!!

 


Dňa 18.10.2018 v doobedňajších hodinách
deti zo žabkovej triedy pôjdu do novootvorenej
"Knižnice" na cajlanskej ulici.


 

Dňa 25.10.2018 v doobedňajších hodinách
príde do MŠ divadlo zo šuflíka
s predstavením:
"Farebná rozprávka"

Dňa 29.10.2018

"Natáčanie detského programu Fidlibum"

v RTVS v Bratislave.

-na natáčanie pôjdu staršie deti z Myškovej triedy.

 

 

 

PROGRAM NA NOVEMBER

Dňa 15.11.2018

"Natáčanie detského programu TRpaslíkovia"

v RTVS v Bratislave.

-na natáčanie pôjdu deti zo Žabkovej triedy.

 

Dňa 28.11.2018 v doobedňajších hodinách
príde do MŠ divadlo Bum Bác
s predstavením:
"KOCÚR V ČIŽMÁCH"

 

PROGRAM NA DECEMBER

 

Dňa 7.12.2018  /piatok/

v doobedňajších hodinách príde do MŠ

"MIKULÁŠ"

 

"VIANOČNÁ BESIEDKA"

Dňa 18.12.2018

- 15:30 hod - Mackova trieda

- 16:30 hod - Myškova a Žabkova trieda

 

 

PROGRAM NA JANUÁR

 

Dňa 10.1.2019 v doobedňajších hodinách

príde do MŠ divadlo Gregorička

s predstavením: "MRÁZIK"

 

Dňa 15.1.2019 v doobedňajších hodinách

"DEPISTÁŽ PREDŠKOLÁKOV PPP"

 

Dňa 24.1.2019 v doobedňajších hodinách

pôjdu predškoláci do

"KNIŽNICE" - predškoláčik (Cajlanská ulica)

 

Dňa 30.1.2019 v doobedňajších hodinách

"FAŠIANGOVÝ KARNEVAL"

+

"KÚZELNÍCKE VYSTÚPENIE"

 

PROGRAM NA FEBRUÁR

 

Dňa 14.2.2019 v doobedňajších hodinách

príde do MŠ divadlo Dúha

s predstavením: "MYŠKY SA HRAJÚ"

 

 

Dňa 21.2.2019 v doobedňajších hodinách

pôjdu predškoláci do

"KNIŽNICE"  (Cajlanská ulica)

 

 

PROGRAM NA MAREC

 

Dňa 7.3.2019 v doobedňajších hodinách
príde do MŠ divadlo uja Hoblinu
s predstavením:
"POLEPETKO"

 

Dňa 14.3.2019 /štvrtok/
v doobedňších hodinách  sa uskutoční
beseda s mestskou policajtkou na tému:

"PREVENCIA KRIMINALITY PRE DETI MŠ"


Dňa 19.3.2019 o 10:00 hod

pôjdu predškoláci do ZŠ Na Bielenisku na

"OTVORENÚ HODINU 1.ROČNÍKA"

 

Dňa 20.3.2019 v doobedňajších hodinách

"Vyšetrenie zraku prístrojom Plusoptix

 

Dňa 27.3.2019 /streda/

v doobedňajších hodinách príde do MŠ

"ZUBÁRKA" - MUDr.Bejdáková

( iba pre zazmluvnené deti )

 

 

Dňa 28.3.2019 v doobedňajších hodinách

pôjdu predškoláci do

"KNIŽNICE"  (Cajlanská ulica)

 

PROGRAM NA APRÍL

Dňa 9.4.2019 /utorok/

príde do MŠ divadielko

Ide,ide muzika s predstavením:

"O ZATÚLANOM JEŽKOVI"

Dňa 9.4.2019 /utorok/

od 15:30 hod do 17:00 hod

"TVORIVÉ VEĽKONOČNÉ DIELNIČKY"

 

Dňa 15.4.2019 /pondelok/

v doobedňajších hodinách

"FOTENIE" - Voštinár

 

Dňa 25.4.2019 v doobedňajších hodinách

pôjdu predškoláci do

"KNIŽNICE"  (Cajlanská ulica)

 

PROGRAM NA MÁJ

Dňa 3.5.2019 /piatok/ 

"pani Chodilová - vodné živočíchy"

- ukážka vodných živočíchov na triedach

 

Dňa 13.5.2019 /pondelok/

"DEŇ MATIEK

Mackova trieda o 15:30 hod

Myškova a Žabkova trieda o 16:00 hod

(spolu v myškovej triede)

 

Dňa 14.5, 15.5, 16.5, 17.5 a 20.5.2019

"PLAVECKÝ VÝCVIK"

pre predškolákov

Dňa 16.5.2019 /štvrtok/

v doobedňajších hodinách

Divadlo na Hojdačke s predstavením:

"Na zemi je dobre"

 

Dňa 30.5.2019 /štvrtok/

v doobedňajších hodinách

pôjdu predškoláci do

"KNIŽNICE"  (Cajlanská ulica)
PROGRAM NA JÚN


Dňa 3.6.2019 /pondelok/

"Oslava MDD v MŠ"

- súťaže, diskotéka v plavkách a zmrzlinové osvieženie

 

Dňa 5.6.2019 /streda/

Planetárium - "Vesmír očami deti"

 

Dňa 11.6.2019 /utorok/

  "KONCOROČNÝ VÝLET"

Červený Kameň

- obhliadka hradu a sokoliarske vystúpenie

 

Dňa 14.6.2019 /piatok/

v doobedňajších hodinách

"ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI"

 

"DETSKÝ JÚNIALES"

Materská škola usporiada pre všetky deti

dňa 14.6.2019 o 16:00 hod

v MŠ Cajlanská 7 na školskom dvore

"JÚNIALES"

Detská tombola: 3,-€

-každé dieťa iba 1 lístok, len pre deti z MŠ,

- každý lístok vyhráva,

- lístky budú v predaji u triednych učiteliek,

PROGRAM:

Šaráda - Martin Žák: 16:00 - 17:00 hod

Diskotéka: 17:00 - 21:00 hod

KINO - "Ako vycvičiť draka 3": 21:15 hod

 

Naša MŠ bude otvorená iba do 15:00 hod,

prosíme aby ste to rešpektovali a pre svoje dieťa

si prišli 14.6.2019 do 15:00 hod.

Za pochopenie vopred ďakujeme

a tešíme sa na spoločné stretnutie.

 

 

 

Dňa 18.6.2019 /utorok/

v doobedňajších hodinách

pôjdu predškoláci do

"KNIŽNICE"  (Cajlanská ulica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


Kontakt

MŠ gen. Pekníka 2, Pezinok

Materská škola
gen. Pekníka 2
90201 Pezinok


Riaditeľ - 0915 712 310

Jedáleň (gen. Pekníka 2)

Učiteľky (odhlasovanie detí) - 0915 712 042
0918 530 952


elok.pracovisko Na bielenisku 2 -
0915 712 786
0918 531 418


elok. pracovisko Cajlanská 7 -
0915 712 269
0918 530 865