elok.pracovisko Cajlanská 7         

ČO POTREBUJE DIEŤA DO MŠ :

co-potrebuje--dieta-do-1materskej-skoly-.doc (28,5 kB)

 

 

PROGRAM NA SEPTEMBER

 

Vážení rodičia dňa 13.9.2017  o 16:30 hod

sa uskutoční rodičovské združenie .

Účasť je nutná.

     Prosíme rodičov, aby prišli na rodičovské združenie bez detí!

 

 

Dňa 27.9.2017 v doobedňajších hodinách

príde do našej MŠ divadielko Nela:

s rozprávkou: " Janka a Danka "

 

 

 

PROGRAM NA OKTÓBER

 

Dňa 10.10.2017

" TEKVICOVÁ SLÁVNOSŤ "

- priniesť si vydlabanú -vyčistenú tekvicku

a podľa vlastnej potreby aj ozdobný materiál.

MŠ zabezpečí prírodniny, výtvarný a pracovný materiál

ako napr. nožnice, lepidlo, papiere a iné...

 

 

 

Dňa 12.10.2017

pôjdu deti zo žabkovej triedy do " KNIŽNICE "

Priniesť si ruksak, vhodnú obuv a oblečenie.

 

 

Dňa 13.10.2017 v doobedňajších hodinách

príde do MŠ "ZUBÁRKA" - MUDr. Eva Bejdáková

vykonať PREVENTÍVNU PREHLIADKU

 

 

 

Dňa 18.10.2017 v doobedňajších hodinách

príde do našej MŠ

divadielko Žihadlo

s rozprávkou " KOHÚTIK A SLIEPOČKA "

 

 

 

Dňa 26.10.2017 v dopoludňajších hodinách

v žabkovej triede

"DEPISTÁŽ PREDŠKOLÁCI"

( depistážne vyšetrenie školskej pripravenosti )

PROGRAM NA NOVEMBER

 

Dňa 14.11.2017 o 9:30 hod

"VIANOČNÉ FOTENIE"

Prosíme rodičov, aby dali deťom

oblečenie na fotenie do skriniek.

 

Dňa 23.11.2017

príde do MŠ hudobné divadielko

Ide,ide muzika: "Smelý zajko"

 

Dňa 29.11.2017 v doobedňajších hodinách

"VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE"

v Centre voľného času pre predškolákov

 

 

PROGRAM NA DECEMBER

Dňa 12.12.2017 o 9:30 hod

príde do MŠ "MIKULÁŠ"

 

"VIANOČNÁ BESIEDKA"

19.12.2017

Mackova trieda o 15:30 hod

Myškova trieda o 16:00 hod

Žabkova trieda o 16:00 hod

 

 

 

PROGRAM NA JANUÁR

 

Dňa 11.1.2018 v dopoludňajších hodinách

hudobno-pohybové predstavenie :

"Pesnička je liek"

 

 

Dňa 24.1.2018 sa uskutoční v našej MŠ

"MERANIE OČÍ"

Prosím rodičov, ktorý majú záujem,

aby ste vyplnili Informovaný súhlas.

Meranie je dobrovoľné a zadarmo.

 

Dňa 30.1.2018 v doobedňajších hodinách

Návšteva knižnice - žabkova trieda

Cyklus: "Čarovný les".

 

PROGRAM NA FEBRUÁR

Dňa 13.2.2018 v doobedňajších hodinách

"Návšteva Mestského múzea" :

Výtvarne tvorivé dielne pre predškolákov (žabkova trieda)

 

Dňa 15.2 .2018 v doobedňajších hodinách

"FAŠIANGOVÝ KARNEVAL"

+ Kuzelnik Ivan a čarovná show

 

 

 

„KORČULIARSKY VÝCVIK“

( iba predškoláci zo žabkovej triedy )

sa uskutoční v dňoch

19.2. – 23.2.2018

Cena kurzu + autobus: 45,- €

Výbava korčuliara:

-korčule (nabrúsené), prilba, chrániče zápästia, lyžiarske rukavice,

 

 

 

Dňa 28.2.2018 v doobedňajších hodinách

Divadelné predstavenie:

"Doktor Kazík"

 

PROGRAM NA MAREC

 

Dňa 12.3.2018 v doobedňajších hodinách

"Návšteva ZŠ Bielenisko 1.ročník"

predškoláci -žabkova trieda

 

Dňa 22.3.2018 od 15:30 do 17:00 hod

 "VEĽKONOČNÉ DIELNE" 

- rodičia  si prinesú vyfúknuté vajíčka a podľa vlastnej potreby ozdoby

- výtvarný a pracovný materiál  bude poskytnutý z našej strany

 

„PLAVECKÝ VÝCVIK“

( iba predškoláci )

sa uskutoční v dňoch

26.3.,27.3.,28.3.,4.4,5.4.2018

Cena kurzu + autobus: 50,- €

 

 

Dňa 27.3.2018 v doobedňajších hodinách

žabkova trieda

 Návšteva knižnice cyklus :

 "Fíha kniha"

 

 

PROGRAM NA APRÍL

 

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA!!!

sa bude konať v dňoch

5.4. - 6.4.2018 od 15:00 hod do 18:00 hod

 

 

Dňa 5.4.2018 v doobedňajších hodinách

zavíta do MŠ 

 Divadlo Dúha s predstavením:

 Domček ktorý kašľal 

 

Dňa 6.4.2018 v doobedňajších hodinách

príde do MŠ "ZUBÁRKA" - MUDr. Eva Bejdáková

- preventívna prehliadka iba zazmluvnené deti

 

 

 

Dňa 12.4.2018 v doobedňajších hodinách

 "Sokoliary a ukážka dravcov"

 pre všetky triedy v areály školského dvora

 

 

Dňa 19.4.2018 v doobedňajších hodinách 

pôjdu predškoláci na

Návštevu Múzea - tvorivé dielne:

 "Ako sa z učňa stal majster" 

 

Dňa 25.4.2018

deti zo žabkovej triedy pôjdu do

CVČ - výchovno - environmentálny program

“Dary Zeme” realizované v prírode Pezinského parku

 

 

PROGRAM NA MÁJ

 

Dňa 4.5.2018 v doobedňajších hodinách 

príde do MŠ "PLANETÁRIUM"

 

 

 

Dňa 17.5.2018

"DEŇ MATIEK" 

- mackova trieda 15:30 hod

- myškova a žabkova trieda 16:00 hod

 

 

 

 

Dňa 24.5.2018 v doobedňajších hodinách
 
 
 príde do MŠ divadlo Pod hribikom
 
s predstavením: "Jurko a prasiatka"


 
 
 
 

Dňa 31.5.2018 v doobedňajších hodinách

pôjdu deti na "EXKURZIU K HASIČOM",

ktorá bude spojená aj s praktickými

ukážkami hasenia s požiarnymi autami
 
 

PROGRAM NA JÚN


 
Dňa 1.6.2018 v dopoludňajších hodinách

"OSLAVA MDD""DETSKÝ JÚNIALES"

Usporiada Materská škola pre všetky deti

dňa 8.6.2018 o 16:00 hod, ktorý sa uskutoční

v MŠ Cajlanská 7 na školskom dvore.

- Detská tombola: 3€

(Každé dieťa iba 1 lístok, len pre deti z MŠ, každý lístok vyhráva)

- Naša MŠ bude otvorená iba do 15:00 hod !!!

Prosíme, aby ste to rešpektovali a pre svoje dieťa

si prišli 8.6.2018 do 15:00 hod !!!

Za pochopenie vopred ďakujeme a tešíme sa na spoločné stretnutie na Juniálese.

 
Dňa 15.6.2018

" Návšteva Bio farmy Stupava"

-  prosíme rodičov,  aby obliekli deti do športového oblečenia

- príchod do MŠ bude cca 13:00 hod.Dňa 20.6.2018 v doobedňajších hodinách

 "Rozlúčka s predškolákmi"

-žonglérske predstavenie + diskotéka
 

 


 

 

 


 

 

 

 

 
 

 


Kontakt

MŠ gen. Pekníka 2, Pezinok

Materská škola
gen. Pekníka 2
90201 Pezinok


Riaditeľ - 0915 712 310

Jedáleň (gen. Pekníka 2)

Učiteľky (odhlasovanie detí) - 0915 712 042
0918 530 952


elok.pracovisko Na bielenisku 2 -
0915 712 786
0918 531 418


elok. pracovisko Cajlanská 7 -
0915 712 269
0918 530 865