Jedálny lístok všetkých troch materských škôl nájdete na stránke 
                         www.eskoly.sk 
 
 Voľba : Pezinok
 Názov zariadenia: príslušná materská škola
 
 Ďakujeme

Kontakt

MŠ gen. Pekníka 2, Pezinok

Materská škola
gen. Pekníka 2
90201 Pezinok


Riaditeľ - 033/ 6901 920

Jedáleň (gen. Pekníka 2) - 033/ 6901 921

Učiteľky (odhlasovanie detí) - 033/6901 922
0918 530 952


elok.pracovisko Na bielenisku 2 -
033/6901 928
0918 531 418


elok. pracovisko Cajlanská 7 - 033/6901 926
0918 530 865