Jedálny lístok všetkých troch materských škôl nájdete na stránke 
                         www.eskoly.sk 
 
 Voľba : Pezinok
 Názov zariadenia: príslušná materská škola
 
 Ďakujeme

Kontakt

MŠ gen. Pekníka 2, Pezinok

Materská škola
gen. Pekníka 2
90201 Pezinok


Riaditeľ - 0915 712 310

Jedáleň (gen. Pekníka 2)

Učiteľky (odhlasovanie detí) - 0915 712 042
0918 530 952


elok.pracovisko Na bielenisku 2 -
0915 712 786
0918 531 418


elok. pracovisko Cajlanská 7 -
0915 712 269
0918 530 865