Rada školy

"Rada školy je iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy zriaďovateľa, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, rodičov a žiakov v koordinácii s miestnou samosprávou v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy plní aj funkciu verejnej kontroly práce vedenia školy."

 
 
 
Zoznam členov Rady školy pre MŠ gen. Pekníka 2 a elokované pracoviská Na bielenisku 2 a Cajlanská 7
pre šk. rok 2015/2016
 
 
1. Ing. Juraj Pátek
 
2. MUDr. Marian Pátek
 
3. Ľubomír Čech
 
4. Ing. Miloš Andel
 
5. Červenková Martina
 
6. Sabová Mária
 
7. Tóthová Eliška
 
8. Burdan Martin
 
9. Polčicová Barbora
 
10. Švarc Ivan
 
11. Vicenová Veronika
 

Kontakt

MŠ gen. Pekníka 2, Pezinok

Materská škola
gen. Pekníka 2
90201 Pezinok


Riaditeľ - 0915 712 310

Jedáleň (gen. Pekníka 2)

Učiteľky (odhlasovanie detí) - 0915 712 042
0918 530 952


elok.pracovisko Na bielenisku 2 -
0915 712 786
0918 531 418


elok. pracovisko Cajlanská 7 -
0915 712 269
0918 530 865