Rada školy

"Rada školy je iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy zriaďovateľa, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, rodičov a žiakov v koordinácii s miestnou samosprávou v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy plní aj funkciu verejnej kontroly práce vedenia školy."

 
 
 
Zoznam členov Rady školy pre MŠ gen. Pekníka 2 a elokované pracoviská Na bielenisku 2 a Cajlanská 7
pre šk. rok 2015/2016
 
 
1. Ing. Juraj Pátek
 
2. MUDr. Marian Pátek
 
3. Ľubomír Čech
 
4. Ing. Miloš Andel
 
5. Červenková Martina
 
6. Sabová Mária
 
7. Tóthová Eliška
 
8. Burdan Martin
 
9. Polčicová Barbora
 
10. Švarc Ivan
 
11. Vicenová Veronika
 

Kontakt

MŠ gen. Pekníka 2, Pezinok

Materská škola
gen. Pekníka 2
90201 Pezinok


Riaditeľ - 033/ 6901 920

Jedáleň (gen. Pekníka 2) - 033/ 6901 921

Učiteľky (odhlasovanie detí) - 033/6901 922
0918 530 952


elok.pracovisko Na bielenisku 2 -
033/6901 928
0918 531 418


elok. pracovisko Cajlanská 7 - 033/6901 926
0918 530 865